วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง ณ โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง 

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ