วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.30 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง ณ โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.30 
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง 
ณ โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ