ต้อนรับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 11 กันยายน 2563
ให้การต้อนรับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาในการจัดแสดงที่ถ่ายทอดการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวกวยและช้าง วิถีชีวิต วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เพื่อเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกไทยในเวทีระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ How will we live together? หรือ เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?
โดยได้ชมห้องนิทรรศการ วงเวียนพระครูปะกำ โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง และสถานพยาบาลช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ