นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายในด้านการดำเนินงาน

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายภาสกร อรสูญ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายในด้านการดำเนินงาน การสร้างความสามัคคีในการทำงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการทำงานและความก้าวหน้าของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ต่อไป


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ