ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหาร จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 2(รุ่น 62) จำนวน 791 นาย

14 กันยายน 2563 โครงการคชอาณาจักร สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำช้างต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหาร จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 2(รุ่น 62) จำนวน 791 นาย เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการคชอาณาจักร ต กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ