ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างนำปัจจัยจากพนักงาน ลูกจ้าง และควาญช้างในโครงการฯ และออกโรงทานโอท็อปจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยเวลาประมาณ 8.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมแห่กองกฐินสามัคคีรอบพระอุโบสถ จากนั้นเวลา 10.20 น. ถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยปีนี้มียอดปัจจัยร่วมทำบุญรวมทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  ท่าน้ำเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ